Page
Menu
News

HOUTPLEIN CENTRAAL

Opening Vitaal Wonen 17 november 2019

Vitaal wonen; nieuwe woonvormen voor senioren

In Architectuurcentrum ABC in Haarlem is van 17 november 2019 tot 15 maart 2020 een bijzondere tentoonstelling te zien, die zich verdiept in verleden, heden en toekomst van de huisvesting van onze oudere medemens.


In de eerste zaal een kort overzicht van de klassieke Haarlemse hofjes onder de titel Genade (geen recht dus) in de periode tot 1956.

Daarna werd de AOW ingevoerd, onder leiding van minister Drees. In die periode werden er vele voor ouderen bestemde voorzieningen gebouwd, zoals bejaardenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeginrichtingen. In de tweede zaal, We mogen niet klagen, wordt daar nader op ingegaan.

Anno 2019 kan de oudere medemens kiezen tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis. Dat blijkt niet genoeg. Overal ontstaan bijzonder initiatieven voor het wonen voor deze leeftijdscategorie. De huidige generatie wil zelf graag uitmaken hoe en waar zij oud wordt.

Centraal wonen is bij voorbeeld een initiatief dat al enkele decennia in ons land bestaat, naar voorbeeld van de situatie in Denemarken. In de derde zaal is meer over deze en dergelijke actuele vormen te vinden onder de titel We doen het zelf.

Zaal 4 tenslotte is gewijd aan de slimme technologie die nu al mogelijk is en ook nog verder ontwikkeld gaat worden (stekkeruitwerper, postopvangbak en mobiel alarm om maar iets te noemen). Dit onder de titel Dromen.

De expositie werd geopend door Hans van der Straaten, bestuurslid van het ABC en coördinator van de tentoonstelling. Daarna was er aandacht voor Willem Brand, die een extra editie van zijn Hofjeskrant wijdde aan deze expositie onder de titel Vitaal Wonen Krant.

Ten slotte was het woord aan Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, een woningcorporatie die in ons land zorg draagt voor de huisvesting van en dienstverlening voor senioren en mensen met een beperking.

De officieuze opening werd gedaan door sociaal robot Tessa, maar dat heeft wellicht niet iedereen opgemerkt. Dit is overigens een van de projecten waarmee men het wonen voor eenzame ouderen gerieflijker tracht te maken.

In het ABC kan men een exemplaar van de Vitaal Wonen krant ophalen, evenals bij de bekende afhaaladressen.

Annemarie Broek en Jan Dekker

Redactie Houtplein Centraal

 

Willem Brand met de Vitaal Wonen krant

 

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login