Page
Menu
News

HOUTPLEIN CENTRAAL

Symposium 700 Jaar Janskerk in Haarlem 10 december 2018

Op 10 december jl. vond in de Janskerk, ook bekend als de huisvesting van het Noord-Hollands Archief, de slotbijeenkomst plaats van het feestjaar 700 Jaar Janskerk. Dit was door het jaar heen al herdacht met activiteiten als een tentoonstelling, een boek en de lancering van een nieuwe website: http://janskerk-haarlem700.nl/ .


De stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief had deze gelegenheid aangegrepen om een symposium te organiseren. Daartoe was een drietal sprekers uitgenodigd, allen vertegenwoordigers van de militaire ridderlijke orden, die zijn voortgekomen uit de Jansorde, een kloosterorde uit de 12e eeuw.

Dit trio werd voorafgegaan door het openingswoord van Jan Spoelder als voorzitter van de Vrienden en Wim Cerutti, die geen nadere introductie behoeft.

Inhoudelijk ging het over de kenmerken van de onderscheiden ordes, waarbij opvalt dat deze drie ook nu nog of weer actief zijn. Zo boden zij na de twee wereldoorlogen zij hulp aan vluchtelingen (ons land kende na de eerste wereldoorlog een groot aantal Belgische vluchtelingen). Vanaf 1970 hielden zij zich bezig met charitatieve werken.

 

Enkele voorbeelden

Baron Van Voorst tot Voorst benoemde het werk van de Orde van Malta. Deze beheert het Johannes Hospitium in Vleuten, de Kruispost Amsterdam voor gratis medische en (psycho-) sociale hulp aan legale of illegale onverzekerden en organiseert zomerkampen voor gehandicapte jongeren.

Jonkheer Van Citters vertelde iets naders over de Johanniter Orde, die o.a. woonvormen beheert voor mensen die zelfstandig kunnen wonen in een beschermde omgeving en zich in het algemeen bekommert om mensen die om wat voor reden dan ook in een isolement verkeren.

Bij monde van Baron De Vos van Steenwijk werden wij ingelicht over de goede werken van De Ridderlijke Duitsche orde, die voedselbanken beheert, betrokken is bij projecten in de verslavingszorg en hulpverlening verricht aan langdurige zieken of gehandicapte personen, die in financiële moeilijkheden verkeren.

De laatste spreker, jonkheer Versélewel de Witt Hamer, lichtte de ontwikkelingen van de ridderlijke orden gedurende 1965-2015 in Nederland toe. Dit was het onderwerp waarop hij in 2017 promoveerde.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de eerder genoemde website.

De koffie bij de ontvangst en in de pauze ging vergezeld van heerlijke snacks.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en een uitstekend verzorgd plateau met hapjes. De aanwezigen maakten gretig gebruik van deze gelegenheid om de ervaringen van het afgelopen jaar te evalueren en enkele nieuwe contacten te leggen.

 

 

 

 

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login